14 en 21 september 2021 - Tweedaagse vorming over omgaan met psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit bij ouderen - Vlaams-Brabant

“Ze mogen me wel komen halen” Tweedaagse vorming over omgaan met psychische kwetsbaarheid en suïcidaliteit bij ouderen.

 

Niet meer willen eten, kleine ongelukjes of uitspraken zoals “ze mogen me wel komen halen”, klinken meestal bekend in de oren als we aan bepaalde oudere mensen denken. Familie en zorgverleners denken vaak dat die gedragingen en uitingen van levensmoeheid bij het ouder worden horen. Dat hoeft echter niet zo te zijn! We merken dat bij veel van die ouderen een depressie aan de basis ligt van dat gedrag en dat dit kan behandeld worden.

 

Het kan ook betekenen dat de oudere aan zelfmoord denkt. Ouderen zijn één van de grootste risicogroepen wat betreft zelfdoding. Toch wordt aan zelfdoding bij deze doelgroep veel minder aandacht besteed. Bovendien wordt zelfdoding bij ouderen vaak als minder problematisch gezien. Maar deze oudere mensen lijden wel degelijk en “de keuze” om uit het leven te willen stappen wordt vaak gedreven door hopeloosheid. Met andere woorden: ook bij ouderen kan zelfmoord voorkomen worden! Signalen herkennen van depressie en suïciderisico, en gerichte zorg op gang brengen, is vaak veeleisend maar kan levens redden. De suïcidepreventiewerkers van CGG PassAnt bieden hierin vorming en ondersteuning.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met ouderen werken en die gemotiveerd zijn om zich te verdiepen in het omgaan met psychische kwetsbaarheid en in suïcidepreventie bij ouderen (thuiszorg, huisartsen, dienstencentra, woonzorgcentra, mutualiteiten, ziekenhuispersoneel, …)

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming met een combinatie van theorie, praktijk, het uitwisselen van ervaringen en het aanleren van vaardigheden. Volgende onderwerpen komen alvast aan bod:

 

  • Hoe kan ik depressie en/of suïcidaliteit bij ouderen beter begrijpen?
  • Hoe herken ik signalen die wijzen op depressie en/of suïcidaliteit?
  • Hoe kan ik het risico op zelfdoding inschatten?
  • Hoe ga ik het gesprek aan met een psychische kwetsbare of suïcidale oudere? Wat zeg ik beter wel en wat zeg ik beter niet?
  • Hoe reageer ik tijdens een acute suïcidale crisis?
  • Op welke manier zou een suïcidepreventiebeleid de werking in mijn organisatie kunnen optimaliseren?
  • ...

Praktisch

Data

14 en 21 september 2021 in GC Haacht 

De terugkomdag zal doorgaan op 9 december 2021 van 13u30-16u30 te CGG PassAnt (vestiging Leuven) 

Prijs

€130. 

Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van het cursusgeld (na ontvangst van factuur).
Opgepast: het cursusgeld dient ten laatste 2 weken voor de start van de vorming betaald te zijn. 
Kosteloos annuleren kan slechts tot 2 weken voor de vorming. 

Interesse?

Interesse in deze vorming maar past de datum niet of heb je weinig tijd? Contacteer ons zeker, wij kunnen naar jouw organisatie komen en een vorming op maat aanbieden!

Neem vrijblijvend contact op met Laura Jonville - laura.jonville@passant.be - Tel. 02.361.21.28 

Of schrijf hieronder meteen in.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer