Statusbericht

Submissions for this form are closed.

18 februari 2021 - Crisis en online hulpverlening- West-Vlaanderen - VOLZET

Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld vijf mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen. Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle preventiestrategieën. 

In deze ééndaagde opleiding focussen we ons op crisisgesprekken. Wat kan je beter wel/niet doen tijdens een crisis. Zijn er specifieke gesprekstechnieken? 

Hoe kan er gewerkt worden met online methodieken bij suïcidale personen. Welke bestaan er en hoe kan je deze inzetten ter preventie van suïcide?

Deze opleiding wordt georganiseerd door CGG-SP West-Vlaanderen in samenwerking met de Vormingsdienst van het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Hulpverleners uit CAW/JAC, PAAZ en liaisonpsychiatrie AZ, voorzieningen Geestelijke Gezondheidszorg, mobiele crisisteams, OCMW, thuiszorg, hulpdiensten, CLB ...

Wat kan je verwachten?

Tijdens deze dag wordt het crisismodel toegelicht. Wat maakt dat iemand tot crisis komt? Zijn sommige mensen gevoeliger voor crisis? Wat is belangrijk in gesprek met iemand die in crisis is? Welke interventies kunnen helpen een crisis te overbruggen? We wisselen theorie af met oefeningen en praktische handvatten. Daarnaast wordt ook ingegaan op het omgaan met signalen van zelfdoding aan telefoon/chat/e-mail/forum/web 2.0 toepassingen/…

Praktisch

18 februari 2021, 9u30 - 16u00. 

Locatie:

CGG Largo, St. Hubrechtsstraat 20, Roeselare

Praktisch:

€ 95 

Interesse?

Deze vorming is volledig volzet. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Bij vragen kan u contact opnemen met Gaetana Meeus (gaetana.meeus@cgglargo.be, T 051 25 99 30)

© Zelfmoord1813 - disclaimer