26 januari, 4 februari en 9 februari 2021 -Driedaagse ONLINE vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - Limburg

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep op vlak van suïcidepreventie.

Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen) van suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons op alle jongerenbegeleiders in onze driedaagse vorming suïcidepreventie. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor leerlingbegeleiders, CLB-personeel, medewerkers van JAC, CAW, jongerenwelzijn, CGG, Kinder- en Jongerenpsychiatrie, ...

Wat kan je verwachten?

Een interactieve online vorming, combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

Hoe kan je merken dat een jongere aan zelfmoord denkt? Wat zijn signalen? 

Hoe ga je het gesprek aan rond suïcidaliteit?

Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? 

Welke hulpbronnen zijn er voor jongeren?

Hoe kan je zorgen voor veiligheid?

Wat als een jongeren een suïcidepoging onderneemt?  

Wat na een overlijden door zelfdoding? 

Praktisch

Online via ZOOM. Deelnemers krijgen op voorhand de nodige instructies om alles vlot te laten verlopen. 

Data:  Dinsdag 26 januari, donderdag 4 februari en dinsdag 9 februari 2021: Een engagement voor de 3 dagen is een voorwaarde om deel te nemen. 

We starten om 09u30 en ronden af rond 15u. We voorzien voldoende pauzes. 

Kostprijs: 165 euro

Inschrijving voor deze vorming is pas definitief na overschrijving. 

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Anneleen Depaire - anneleen.depaire@dagg-cgg.be

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer