Statusbericht

Submissions for this form are closed.

28 september, 5 oktober en 12 oktober 2021 -Driedaagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders - Limburg -VOLZET

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep op vlak van suïcidepreventie.

Het is dan ook van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen) van suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons op alle jongerenbegeleiders in onze driedaagse vorming suïcidepreventie. 

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor leerlingbegeleiders, CLB-personeel, medewerkers van JAC, CAW, jongerenwelzijn, CGG, Kinder- en Jongerenpsychiatrie, ...

Wat kan je verwachten?

Een interactieve vorming, combinatie van theorie, praktijk en het aanleren van vaardigheden, uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

Hoe kan je merken dat een jongere aan zelfmoord denkt? Wat zijn signalen? 

Hoe ga je het gesprek aan rond suïcidaliteit?

Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? 

Welke hulpbronnen zijn er voor jongeren?

Hoe kan je zorgen voor veiligheid?

Wat als een jongeren een suïcidepoging onderneemt?  

Wat na een overlijden door zelfdoding? 

Praktisch

Locatie: Cultuurhuis Casino, Varenstraat 22A, 3530 Houthalen-Helchteren

Data:  Dinsdag 28 september, dinsdag 5 oktober en dinsdag12 oktober 2021.

Als de vorming door epidemiologische omstandigheden niet fysiek kan doorgaan, zal ze online gegeven worden.

Een engagement voor de 3 dagen is een voorwaarde om deel te nemen. 

We starten om 09u en ronden af om 16u.  

Kostprijs: 180 euro

Inschrijving voor deze vorming kan helaas niet meer, de vorming is volzet. 

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Anneleen Depaire - anneleen.depaire@dagg-cgg.be

© Zelfmoord1813 - disclaimer