5, 12 en 26 oktober 2021 - Driedaagse ONLINE vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders – Brussel

Zelfdoding is een belangrijke doodsoorzaak bij jongeren van 15 tot 24 jaar. Ook zelfmoordpogingen en - gedachten komen frequent voor bij jongeren. Jongeren zijn dan ook een belangrijke doelgroep op vlak van suïcidepreventie. Het is bijgevolg van groot belang dat professionelen die met jongeren werken adequaat reageren op (signalen van) suïcidaal gedrag. Daarom richten wij ons op alle jongerenbegeleiders in onze driedaagse vorming suïcidepreventie.

Deze vorming gaat online door, ideaal voor hulpverleners die anders niet kunnen deelnemen.

Voor wie is deze vorming interessant?

Voor alle professionelen die beroepsmatig met jongeren werken: leerlingenbegeleiders, CLB-personeel, medewerkers van JAC, CAW, jongerenwelzijn, bijzondere en residentiële jeugdzorg, CGG-medewerkers, kinder- en jongerenpsychiatrie,…

Wat kan je verwachten?

Gedurende 3 dagen gaan we op een interactieve manier aan de slag. We maken een combinatie van theorie, praktijk, het aanleren van vaardigheden en uitwisselen van ervaringen. Volgende onderwerpen kunnen aan bod komen:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor? Is er een probleem bij onze jongeren?
  • Hoe kan je een jongere met psychische problemen herkennen? Wat zijn de signalen?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? 
  • Hoe ga je het gesprek aan met een suïcidale jongere?
  • Wat doe je in geval van crisis?
  • Wat doe je in geval van een suïcidepoging?
  • Hoe ga je om met nabestaanden?
  • Hoe ga je om met je eigen gevoelens als begeleider?
  • Hoe maak je een suïcidepreventiebeleid op maat voor je school of organisatie?

Om de interactiviteit van de vorming te garanderen wordt er gebruik gemaakt van videofragmenten, groepsdiscussie, rollenspelen en casussen die de deelnemers zelf aanbrengen. We trachten hierbij telkens te vertrekken vanuit levensechte begeleidingssituaties met jongeren, om op deze manier antwoorden voor de praktijk te vinden.

Praktisch

Data: Dinsdag 5, 12 & 26 oktober 2021. De vorming gaat steeds door van 9u30 tot 16u00 via Zoom. De terugkomdag zal doorgaan op dinsdag 25 januari 2022 van 9u30 tot 12u30

Kostprijs en inschrijvingen: € 165/deelnemer incl. broodjeslunch.

Inschrijving is definitief na overschrijving. Kosteloos annuleren kan tot 14 werkdagen voor de eerste vormingsdag. Een engagement voor drie dagen is een voorwaarde om deel te nemen.

Tip: Volg ons op onze Facebook-pagina

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met Jolien Knaeps (coördinator CGG-SP Brussel) – jolien.knaeps@cgg-brussel.be of 02/478 90 90

Of schrijf je onmiddellijk in via onderstaand formulier.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.
CAPTCHA
Deze vraag stellen we om te testen of je al dan niet een echte persoon bent. Zo kunnen we spam vermijden.

© Zelfmoord1813 - disclaimer