6486 hulpverleners gevormd in suïcidepreventie in 2017

Geplaatst door: Liefke De Witte

Suïcidepreventiewerking van de CGG

Uit onderzoek blijkt dat deskundigheidsbevordering van intermediairs één van de meest preventieve strategieën is in de preventie van suïcidaliteit (Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, 2012). De Suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) zet dan ook al 20 jaar in op deze strategie,  samen met de partners van Zelfmoord1813.

In 2017 werden 6486 intermediairs (o.a. huisartsen, verpleegkundigen, (zorg)leerkrachten, ambulanciers, slachtofferbejegenaars, therapeuten, …) gevormd door de suïcidepreventiewerkers van de CGG.

Sinds 1 januari 2017 worden alle vormingen door VLESP geëvalueerd op vlak van tevredenheid en effect. Op die manier willen we onze vormingen blijven bijsturen en ervoor zorgen dat er een maximaal effect wordt bereikt.

Het overzicht van dit open aanbod vind je terug op de website. Daarnaast biedt de CGG-SP ook vorming op maat van uw organisatie (bv. woon-zorg-centrum, psychiatrisch ziekenhuis, CLB, opvangcentrum, …), waarbij telkens rekening wordt gehouden met de verwachtingen, noden, vragen en mogelijkheden van de organisatie in kwestie.


Neem een kijkje op de website en aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie of het inplannen van een vorming.

© Zelfmoord1813 - disclaimer