Advies in verband met 'Blue whale challenge'

Sinds enige tijd circuleren berichten over de blue whale challenge, een online ‘spel’ waarbij jongeren aangemoedigd worden opdrachten  van zelfbeschadigend gedrag uit te voeren die alsmaar escaleren om uiteindelijk zelfmoord te plegen. Het spel, of in elk geval de berichten over dit spel, zijn afkomstig uit Rusland en waarschijnlijk oorspronkelijk gebaseerd op fake nieuws, maar ondertussen komen uit verschillende landen berichten over jongeren die effectief betrokken zijn in online groepen die mekaar aanzetten tot zelfbeschadigend gedrag.

Online groepen kunnen zowel een drempelverhogende (steunende) als een drempelverlagende impact hebben op zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. Bij groepen zoals Blue Whale wordt zelfbeschadigend gedrag aangemoedigd en gestimuleerd, wat het risico op besmetting verhoogt in het bijzonder bij die jongeren die kampen met psychische problemen, zelfmoordgedachten of automutilatie. Anderzijds biedt het internet ook een zeer laagdrempelige toegang naar hulp zoals de Zelfmoordlijn of Awel, en zijn er ook groepen actief die erg ondersteunend kunnen zijn bv. bij het omgaan met psychische problemen.

Hoewel onduidelijk wat de schaal is van Blue Whale in Vlaanderen – er is sprake van 18 meldingen in België -  is het belangrijk als omgeving om alert te zijn op signalen dat jongeren betrokken zijn bij zogenaamde prosuïcide groepen.

Een aantal tips:

  • Het ‘online leven’ is voor jongeren vaak erg belangrijk. Ontzeg dan ook niet meteen de toegang tot het internet. Bespreek met de jongere wat hij online meemaakt, geef het signaal dat alles bespreekbaar is en dat je open staat voor zijn /haar zorgen.
  • Let op signalen die mogelijks wijzen op suïcidaal gedrag: plotse gedragsveranderingen, zich terugtrekken, het stellen van risicovol gedrag, vroeg opstaan of ’s nachts wakker blijven, …Of signalen van automutilatie: onverklaarbare verwondingen, het lichaam altijd bedekt houden,…Bespreek signalen open met de jongere, en peil naar eventuele suïcidegedachten. Tips hoe je dit gesprek kan aangaan, vind je hier.
  • Laat de jongere weten dat, welke druk er ook uitgeoefend wordt vanuit de online groep, hij / zij wel degelijk de keuze kan maken hier mee te stoppen en dat je hierbij wil helpen.

Heb je nood aan een gesprek in dit verband? Contacteer de Zelfmoordlijn 1813 via telefoon (24/24), chat of e-mail.

© Zelfmoord1813 - disclaimer