Dag van de Jeugdbeweging

Meer dan 250.000 jongeren gaan elke week naar hun jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er heel wat vrienden. Deze waardevolle tijdsbesteding zou niet kunnen bestaan zonder leiding die zich een heel jaar lang vrijwillig inzet voor deze jongeren en die zetten we vandaag graag heel erg in de bloemetjes!

Werken met jongeren is echter niet altijd even gemakkelijk, vaak betekent dit ook een confrontatie met moeilijke thema's. Eén van de thema's waarmee leiding geconfronteerd kan worden, is zelfdoding. Afgelopen jaar werden een aantal fiches gelanceerd die leiding kunnen ondersteunen wanneer ze in aanraking komen met dit thema. 

Klik hier om de volledige bundel of volgende thematische fiches te downloaden:

  • Signalen
  • Bespreekbaar maken
  • Doorverwijzen en omgeving erbij betrekken
  • Waar kan ik terecht?
  • Crisissituaties
  • Op kamp, cursus, …
  • Na een zelfmoordpoging
  • Na een overlijden

Blijf je met vragen of twijfels zitten over zelfdoding, aarzel niet om contact op te nemen met Zelfmoordlijn 1813. Ook bij de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kan je als jeugdwerker terecht voor advies, beleidsontwikkeling of vorming.

© Zelfmoord1813 - disclaimer