Experts suïcidepreventie roepen media op om niet te communiceren naar aanleiding van zelfdoding 15-jarige jongen in Ninove

Vanochtend verscheen het bericht van het overlijden van een 15-jarige jongen door zelfdoding in de media. Om mogelijk copycat-gedrag te vermijden vraagt het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie samen met de collega-organisaties die werken rond de preventie van zelfdoding met aandrang om niet te communiceren over deze zelfdoding, en in elk geval geen details te brengen over de methode of eenduidige linken te leggen tussen een bepaalde ‘oorzaak’ en de zelfdoding.

Waarom houdt communicatie risico’s in?

  • Bij berichtgeving over zelfdoding in de media is er steeds een risico op copycat-gedrag, nl. dat andere mensen die aan zelfdoding denken hierdoor zelf ook zelfdoding als een reële optie gaan zien en hetzelfde gedrag gaan stellen. In het bijzonder jongeren zijn kwetsbaar voor copycatgedrag. Dit fenomeen is ruim onderzocht en de wetenschappelijke evidentie hieromtrent is overduidelijk: voorzichtigheid is dus absoluut nodig.
     
  • Het rapporteren over de methode wordt zeer sterk afgeraden: zowel een algemene omschrijving, maar zeker een gedetailleerde omschrijving of het in beeld brengen van de plek. Bij copycatgedrag zien we dat vooral de methode wordt gekopieerd.
     
  • Zelfdoding is steeds het resultaat van een zeer complex samenspel van factoren. Er is nooit sprake van één duidelijke oorzaak, er kan wel een trigger zijn die vooraf gaat aan de zelfdoding, maar bij zelfdoding is er steeds sprake van zowel biologische, psychologische als sociale factoren. Het is belangrijk dat dit steeds benadrukt wordt in de media. Indien eenvoudige linken gelegd worden tussen bepaalde ‘oorzaken’ en de zelfdoding kan dit de herkenning bij kwetsbare jongeren in dezelfde situatie vergroten, waardoor zij zelfdoding als een reële optie gaan zien.

Meer informatie in dit verband is terug te vinden op www.zelfmoord1813.be/media

Als er – tegen dit advies in – toch beslist wordt tot communicatie over deze zelfdoding, dan vragen wij met aandrang alle mediarichtlijnen te respecteren en ook steeds een expert suïcidepreventie aan het woord te laten.

 

Voor duiding bij dit bericht kan u terecht bij:

  • Gwendolyn Portzky, coördinator Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie – 0486/320681
  • Kirsten Pauwels, directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding (Zelfmoordlijn) – 0497/849246
  • Lore Vonck, coördinator Werkgroep Verder (mediawatch) – 0494/915755

© Zelfmoord1813 - disclaimer