Lezingenreeks 'Zelfmoord in Vlaanderen'

Zelfmoord vormt één van de grootste doodsoorzaken in Vlaanderen. Wat zijn de exacte cijfers, wat brengt iemand tot zelfmoord, en hoe kunnen we zelfmoord voorkomen? Dit en meer kom je te weten op de najaarslezingen bedoeld voor iedereen die interesse heeft in het thema. De lezingen gaan door in verschillende Vlaamse steden en worden georganiseerd door VLESP, de suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.
Aan de lezing is een korte studie verbonden waarbij het effect van de lezing op de attitudes van de deelnemers ten aanzien van suïcidepreventie in kaart gebracht zal worden. Deelname aan de lezing is gratis, inschrijven is vereist.

© Zelfmoord1813 - disclaimer