Nieuwe suïcidecijfers voor 2015 bekendgemaakt

Vandaag maakte het Agentschap Zorg en Gezondheid de nieuwe sterftecijfers bekend van het jaar 2015 voor Vlaanderen. In 2015 overleden 1.051 Vlamingen door suïcide. Bijna 3 op de 4 (72%) van hen waren mannen: 752 mannen tegenover 299 vrouwen.

In vergelijking met 2014 overleden in 2015 2% minder mensen door zelfdoding. Deze daling is klein, maar toch ook voorzichtig hoopvol, vooral gezien in 2015 verschillende suïcides uitgebreide media-aandacht kregen.  

De gezondheidsdoelstelling van de Vlaamse Overheid stelt dat de suïcidecijfers tegen 2020 met 20% gedaald moeten zijn in vergelijking met het jaar 2000. Met de nu vrijgegeven cijfers kunnen we vaststellen dat de suïcides bij mannen met 22% gedaald zijn en bij vrouwen met 19%.
De vele inspanningen en acties van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie spelen hier mogelijks een belangrijke rol in. Cijfers kunnen echter elk jaar fluctueren, dus een grote waakzaamheid en voortdurende inspanningen op vlak van preventie door overheid, VLESP en alle partners betrokken bij het actieplan zijn cruciaal.

Meer over de cijfers lees je in het luik ‘Feiten en cijfers’ op Zelfmoord1813.

© Zelfmoord1813 - disclaimer