Persbericht: Betere aanpassing chatdienst Zelfmoordlijn aan behoeften jongeren

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Dat jongeren het erg moeilijk vinden om over zelfdodingsgedachten te spreken blijkt eens te meer uit een bevraging door het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Doel van deze bevraging was de drempels, noden en behoeften die jongeren ervaren in verband met de chatdienst van de zelfmoordlijn in kaart te brengen. Met een animatiefilmpje wil het Centrum ter Preventie van Zelfdoding jongeren over deze drempels heen helpen en hen beter informeren over wat ze kunnen verwachten van een gesprek met de Zelfmoordlijn. Daarnaast verruimt het CPZ vanaf september de openingsuren van de chatdienst.

De chat van de Zelfmoordlijn is elke dag bereikbaar tussen 19u en 21u30 en bereikt vooral jongeren (46% van de oproepers is jonger dan 20). Met de steun van het Rode Neuzenfonds evalueert het Centrum ter Preventie van Zelfdoding momenteel zowel de kwaliteit als het bereik van haar chatdienst.

Jongeren durven niet over zelfmoord te praten

200 jongeren gingen in op de oproep om hun noden en verwachtingen ten aanzien van de chatdienst van de Zelfmoordlijn duidelijk te maken. 45% van deze groep jongeren had in het verleden zelf te kampen met zelfmoordgedachten. De resultaten tonen dat jongeren het geen evidente stap vinden om over zelfmoordgedachten te praten, zelfs niet binnen de anonieme context van de Zelfmoordlijn-chat. Jongeren geven onder andere aan dat ze geen contact durven  te nemen met de Zelfmoordlijn of niet over zelfmoord durven te praten, ze willen geen last  zijn, denken dat een gesprek met de Zelfmoordlijn niet kan helpen of ze hebben schrik dat iemand te weten komt dat ze contact zochten met de Zelfmoordlijn.

Kirsten Pauwels, directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding: “We schrokken er eigenlijk wel van dat de drempel om te chatten met de Zelfmoordlijn voor veel jongeren zo hoog ligt. Daarom lanceren we een animatiefilmpje dat jongeren informeert over de werking van de chat om zo de ervaren drempels zoveel mogelijk weg te werken. Met dit filmpje willen we ook duidelijk maken dat praten over zelfmoordgedachten écht werkt.”

De bevraagde jongeren verwachten vooral begrip aan de andere kant van de chat. Verder moet de chatbeantwoorder goed opgeleid zijn om chatgesprekken bij de Zelfmoordlijn te voeren en hebben jongeren een voorkeur voor anonieme gesprekken.  Kirsten Pauwels: “Dit stemt overeen met de praktijk die we bij de Zelfmoordlijn hanteren: onze beantwoorders worden grondig opgeleid, empathie en onvoorwaardelijke aanvaarding zijn basishoudingen die we van elke beantwoorder verwachten en anonimiteit is gegarandeerd. We tonen in het animatiefilmpje bijvoorbeeld wat anoniem betekent bij de Zelfmoordlijn: iedereen die wil chatten neemt een anonieme nickname aan.”

Uitbreiding online aanbod noodzakelijk

De chat van de Zelfmoordlijn 1813 is momenteel elke dag tussen 19u. en 21u.30 geopend, maar jongeren geven aan ook graag op andere momenten met de Zelfmoordlijn te kunnen chatten. Verder willen ze, als de chat bezet of gesloten is, alternatieven aangeboden krijgen.

“Op basis van deze resultaten, zullen we een aantal aanpassingen doen aan de chat”, zegt Kirsten Pauwels. “Zo leggen we vanuit de chatpagina de link naar andere organisaties die chathulp aanbieden, maar ook naar de zelfhulptools die binnen Zelfmoord1813 ontwikkeld werden. We verkennen ook de mogelijkheden om ons aanbod uit te breiden met een groepschat of forum.  Vanaf september willen we bovendien dagelijks een uur extra bereikbaar zijn via de chat. Hiervoor willen we de komende 2 jaar minstens 50 extra chatvrijwilligers opleiden. Kandidaten zijn dan ook erg welkom.”

 

 

Contact

Kirsten Pauwels, directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Kirsten.Pauwels@preventiezelfdoding.be, 0497/849246

 

Meer info op www.preventiezelfdoding.be

 

De Zelfmoordlijn is steeds op zoek naar vrijwilligers. Meer info op www.zelfmoord1813.be/vrijwilligers

De mediarichtlijnen rond zelfdoding van Werkgroep Verder:  www.zelfmoord1813.be/media

 

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding werd door de Vlaamse overheid erkend als organisatie met terreinwerking suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg.

Het project ‘meer en betere chathulp voor suïcidale jongeren’ wordt gerealiseerd met de steun van het Fonds Rode Neuzen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

© Zelfmoord1813 - disclaimer