Vorming suïcidepreventie voor niet-hulpverleners

Geplaatst door: kirstenpauwels

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) biedt dit voorjaar opnieuw twee vormingen in open aanbod aan voor personen die via hun (niet-hulpverlenende) job in contact kunnen komen met personen die aan zelfmoord denken. Enerzijds een vorming in het herkennen en bespreekbaar maken van zelfmoordgedachten en anderzijds een vorming rond telefonische gespreksvoering met personen die aan zelfdoding denken. Beide vormingen kunnen afzonderlijk of na elkaar gevolgd worden, bovendien kan voor beide vormingen de KMO-portefeuille ingezet worden.

27 maart 2018 - Signaalherkenning: Hoe signalen van zelfmoordgedachten herkennen en acuutheid inschatten?

In deze vorming zal er dieper ingegaan worden op de signalen die aan kunnen geven dat iemand aan zelfmoord denkt. Hoe kan je signalen herkennen en hoe ga je hierover in gesprek. Verder gaan we aan de slag met hoe je de ernst en de acuutheid van deze signalen kan inschatten en naar waar er doorverwezen kan worden.

De module is interessant voor iedereen die op zoek is naar praktische handvatten rond gespreksvoering met personen die aan zelfmoord denken binnen een professionele (niet-hulpverlenende) context.

Klik hier voor meer informatie over deze vorming

24 april 2018 - Telefonische suïcidepreventie: Telefonische gespreksvoering met personen die aan zelfdoding denken

Een vorming voor wie vaak telefonisch in contact staat met zijn/haar cliënteel. Signalen met betrekking tot zelfmoordgedachten kunnen immers ook aan de telefoon geuit worden. Op een goede manier telefonisch communiceren kan helpen om zelfdoding te voorkomen.

Gedurende deze dag verdiepen we ons in welke rol een onthaal-, helpdesk-, secretariaatsmedewerker of een andere medewerker die telefonisch in contact komt met cliënten kan opnemen in het kader van suïcidepreventie. We gaan in op hoe er in gesprek gegaan kan worden over de zelfmoordgedachten en op het versterken van de vaardigheden in het telefonisch ondersteunen van mensen die (mogelijk) aan zelfmoord denken.

Klik hier voor meer informatie over deze vorming

© Zelfmoord1813 - disclaimer