Zelfmoord en terrorisme: niet met elkaar associëren!

In de media wordt momenteel de discussie gevoerd rond het voorkomen van terroristische ‘zelfmoordaanslagen’, waarbij de link gelegd wordt met de preventie van zelfdoding, de mediarichtlijnen en de Zelfmoordlijn. Het Vlaams Expertisecentrum betreurt ten zeerste dat deze thema’s aan elkaar gelinkt worden.

Hoewel zelfmoord en zelfmoordterrorisme qua termen op elkaar lijken, zijn er verder weinig overeenkomsten tussen beide. De psychologische processen bij suïcide en bij zelfmoordterrorisme zijn compleet verschillend. Daar waar bij suïcide mentale pijn en geen uitweg meer zien centraal staat, staan bij zelfmoordterrorisme religieuze factoren, haat en slachtoffers maken op de voorgrond. Ook al kan initieel het aansluiten bij extreme religieuze groepen wel vanuit “sociale deprivatie / sociodemografische kwetsbaarheid / geen uitweg meer zien” starten, eens men aangesloten is bij deze extreme groepen en plannen maakt voor een aanslag, staan andere psychologische processen voorop. Dit heeft niets met mentale pijn te maken.

Vergeleken worden met zelfmoordterroristen komt heel hard aan voor suïcidale personen die zoveel emotionele pijn ervaren en geen uitweg meer zien. Dit is ook gebleken uit de verschillende reacties die we deze week hebben ontvangen van de personen die we begeleiden.

Bovendien kan het linken van zelfdoding aan terrorisme voor mensen die met zelfmoordgedachten kampen, voor hun omgeving en voor nabestaanden het taboe op het spreken over zelfmoordgedachten verhogen, wat net nefast is voor preventie. Open kunnen spreken over de mentale pijn die men ervaart en over de zelfmoordgedachten zijn een eerste stap naar preventie. Door de link die momenteel gemaakt wordt naar terrorisme kan deze – voor veel mensen al extreem moeilijke stap – nog veel moeilijker gemaakt worden.

Indien initiatieven genomen moeten worden in het kader van de preventie van (zelfmoord)terrorisme – waarover het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie verder geen enkele uitspraak wenst te doen aangezien dit niet haar expertise betreft – lijkt het ons niet geschikt dat inspiratie gezocht wordt binnen de evidence based methodieken van het Vlaams actieplan suïcidepreventie. Hiervoor moet de specifieke kennis en expertise rond terreurbestrijding geraadpleegd worden en dit kan best gebeuren binnen afzonderlijke circuits en hulpverleningsvormen. Vanuit Suïcidepreventie in Vlaanderen wensen wij ons hiervan volledig te distantiëren. 

© Zelfmoord1813 - disclaimer

Creatie: Kunstmaan