Richtlijnen en instrumenten

Brochure voor scholen: Geestig gezond op de planken

Theateradviezen die scholen ondersteunen bij het programmeren van een theatervoorstelling over geestelijke gezondheid en zelfdoding.

Noodkaart

Praten helpt. Alleen is dat voor mensen in een suïcidale crisis niet altijd even evident.

Het noodkaartje biedt een handig overzicht van de verschillende hulpbronnen die iemand met suïcidale gedachten kan aanspreken en kan makkelijk in de portefeuille bewaard worden.

Hulpverleners (huisartsen, politie, therapeuten,...) kunnen zo'n noodkaart meegeven aan hun cliënt/patiënt wanneer ze inschatten dat deze persoon deze houvast nodig heeft. 

Download hier de noodkaart

KIPEO Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang voor kinderen en jongeren

IPEO, een instrument voor psychosociale evaluatie en opvang van volwassen suïcidepogers is een tool voor hulpverleners in het Algemeen Ziekenhuis. KIPEO is de aangepaste tool voor jongeren onder de 18 jaar. KIPEO wordt ook gebruikt in kinderpsychiatrische settings, CLB en CGG. Het KIPEO bestaat uit een semi-gestructureerd interview waarmee risico- en beschermende factoren alsook zorgbehoeften van jonge suïcidepogers in kaart worden gebracht. 

Klik hier om het KIPEO te downloaden

IPEO Instrument voor Psychosociale Opvang en evaluatie

IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis.

Download hier het IPEO

Download hier de handleiding van IPEO

Mediarichtlijnen voor journalisten

Deze brochure bevat richtlijnen en aanbevelingen voor journalisten over hoe ze op een veilige manier kunnen berichten over het thema zelfmoord. Download hier de brochure.

Meer over de mediarichtlijnen lees je hier.

Voor meer informatie over deze brochure kan je terecht bij VLESP via info@vlesp.be.

Rouwen op de werkvloer

De voorbije jaren werd Werkgroep Verder vanuit diverse hoeken gecontacteerd door bedrijven, organisaties, e.a. met de vraag welke acties aanbeveling verdienen om de getroffen nabestaanden op de werkvloer optimaal te informeren, op te vangen en te ondersteunen. Met deze brochure willen we u graag enkele praktische handvatten bieden op het vlak van rouwmanagement na een zelfdoding.

Werkgroep Verder geeft ook vormingen rond Rouwen op de Werkvloer. Bij deze vorming krijgt u exemplaren van de brochure gratis.

Pagina's

© Zelfmoord1813 - disclaimer