Ondersteuning door CGG-SP

De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) bestaat uit suïcidepreventiewerkers die gevestigd zijn in CGG verspreid over Vlaanderen. De CGG-SP richt zich tot alle belangrijke intermediairs inzake suïcidepreventie. De werking biedt in elke provincie op regelmatige basis een open aanbod van vormingen voor verschillende doelgroepen. Daarnaast organiseren we op aanvraag vormingen op maat, aangepast aan de noden en behoeften van jouw organisatie. Tevens ondersteunen en coachen we organisaties in het opmaken van een suïcidepreventiebeleid op maat.

De CGG-SP biedt volgende diensten aan:

Deskundigheidsbevordering van professionelen

Consult en advies

Het uitbouwen van een suïcidepreventiebeleid voor organisaties

 

Deskundigheidsbevordering van professionelen

Veel professionelen komen in contact met suïcidale personen. De suïcidepreventiewerking van de CGG heeft vormingspakketten ontwikkeld om hen te ondersteunen. Vormingen kunnen ook op maat worden ontworpen. Verschillende formules zijn mogelijk: standaardvormingen, intensieve vormingen, navormingen en train-de-trainers. Hierbij maken de preventiewerkers gebruik van een brede waaier aan werkvormen. Thema’s die aan bod kunnen komen, zijn:

 • epidemiologie
 • het suïcidaal proces
 • signalen
 • risico-inschatting
 • gesprekstechnieken
 • attitude
 • crisisinterventie
 • doorverwijzing
 • ondersteuning van nabestaanden
 • samenwerking met andere diensten 
 • het interne suïcidepreventiebeleid van een organisatie.

top

Consult en advies

De consult- en adviesfunctie houdt in dat professionelen ons vrijblijvend kunnen contacteren met vragen betreffende suïcide(preventie) bij cliënten of in organisaties.

Mogelijke vragen zijn: 

 • “Hoe kunnen wij in onze organisatie werk maken van suïcidepreventie?”
 • “Hoe kan ik mij suïcidale cliënt ondersteunen?
 • “Naar wie kan ik doorverwijzen?”
 • “Hoe gaan we binnen onze organisatie om met de suïcide(poging) van een werknemer?”

top

Het uitbouwen van een suïcidepreventiebeleid voor organisaties

Vanuit de suïcidepreventiewerking bieden wij ondersteuning in dit ontwikkelings- en implementatieproces van een suïcidepreventiebeleid. Onze medewerkers tekenen als als inhoudelijk expert de krijtlijnen uit van een suïcidepreventiedraaiboek. Een dergelijk draaiboek wordt samengesteld door een kerngroep binnen de organisatie en afgestemd op de eigenheid van de setting, met aandacht voor samenwerkingsafspraken met externe partners. 
 
Een suïcidepreventiebeleid kan pas optimaal uitgevoerd worden indien de medewerkers voldoende opgeleid zijn. Coaching en deskundigheidsbevordering  worden dus idealiter in een simultaan traject aangeboden. Er wordt telkens gekeken om een aanbod op maat van een organisatie, dienst, voorziening te ontwikkelen.

top

© Zelfmoord1813 - disclaimer