Online tools

De laatste jaren zijn er in Vlaanderen heel wat tools ontwikkeld die suïcidale personen kunnen helpen om met hun zelfmoordgedachten om te gaan of voorbereid te zijn op een suïcidale crisis. Deze tools kunnen op eigen initiatief gebruikt worden, maar ook onder begeleiding van een hulpverlener. Onderstaand overzicht brengt alle online tools die aangeboden worden op het platform Zelfmoord1813 samen. Alle tools zijn gebaseerd op effectieve preventiestrategieën en zelfhulptechnieken.

Think Life

Safety plan

BackUp

On Track Again

top

Think Life

Think Life is een gratis, anonieme en online zelfhulpcursus voor iedereen die aan zelfdoding denkt en iets aan deze gedachten wil doen. Think Life is opgebouwd uit stappen die zelfstandig en op eigen tempo doorlopen kunnen worden via internet. Als hulpverlener kan je de zelfhulpcursus aanbieden als overbrugging tussen contacten of als ondersteuning bij de begeleiding.

Meer info: zelfmoord1813.be/thinklife of bekijk hier het filmpje van Think Life.

Onderzoek toont aan dat Think Life zelfmoordgedachten, depressieve klachten, hopeloosheid, piekeren en angstsymptomen doet dalen.

top

Safety plan

Het safety plan is een tool waarmee je online een eigen safety plan kan opmaken. Als hulpverlener kan je samen met de suïcidale persoon in dit plan noteren wat hem of haar tot rust kan brengen in een crisissituatie en wie hij of zij kan contacteren in geval van nood. Je kan het safety plan online invullen, downloaden of via de app BackUp gebruiken.

Meer info: zelfmoord1813.be/safetyplan

Onderzoek toont aan dat werken met een safety plan zelfmoord kan voorkomen.

top

BackUp

BackUp is een smartphone applicatie die ontwikkeld werd voor personen die aan zelfmoord denken en hun omgeving. De app wil houvast bieden bij zelfmoordgedachten en tools aanreiken om een crisis te overbruggen of een volgende crisis te voorkomen. Je kan als hulpverlener helpen bij het invullen van de verschillende stappen of de app samen gebruiken door hem beiden te installeren en elkaar toe te voegen onder 'Mijn BackUps'.

Meer info: zelfmoord1813.be/backup

Onderzoek toont aan dat BackUp zowel door experts als gebruikers als een bruikbaar hulpmiddel voor suïcidepreventie gezien wordt.

top

On Track Again

On Track Again is een smartphone applicatie die jongeren opnieuw op weg helpt na een zelfmoordpoging. Het bevat tools die de jongere helpen om tot rust te komen, te ondersteunen, hulp in te schakelen indien nodig en een eigen veiligheidsplan op te stellen. Als hulpverlener kan je de verschillende onderdelen samen met de jongere invullen en de app gebruiken als ondersteuning bij de begeleiding.

Meer info: zelfmoord1813.be/ontrackagain

top

© Zelfmoord1813 - disclaimer