Mediaonderscheiding 2006

Deze onderscheiding werd uitgereikt aan Bart De Myttenaere voor zijn boek 'Met de dood voor ogen - zelfmoordgedrag bij jongeren'.

Een op vier jongeren heeft wel eens zelfmoordgedachten en een op tien ondernam ooit een poging om zich van het leven te beroven. Elke dag zijn er in België twee tot drie zelfmoordpogingen bij jongeren. Jaarlijks maken in ons land tientallen jongeren een einde aan hun leven. In de leeftijdsgroep van 10 tot 24 jaar is zelfdoding zelfs de tweede doodsoorzaak, na verkeersongevallen.

Bart Demyttenaere kijkt verder dan de cijfers. Om zelfmoordgedrag bij jongeren beter te begrijpen interviewde hij vele betrokkenen: de jongeren zelf, maar ook hun ouders, leerkrachten, schooldirectie, vrienden en hulpverleners. Waarom overweegt iemand om uit zijn prille leven te stappen? Hoe kan men zelfmoordgedachten bij jongeren herkennen? Valt er iets aan te doen? Helpt een dialoog? En wat moet men dan zeggen? Eén ding staat buiten kijf: dit probleem mag men vooral niet minimaliseren.

Bart Demyttenaere (1963) verloor in 1994 zijn broer Luk door zelfmoord. Sindsdien is Bart zich intens gaan verdiepen in dit fenomeen. In 2000 publiceerde hij zijn alom geprezen boek De last van het leven, dat diverse malen herdrukt werd. Voorts verschenen van zijn hand sociaal betrokken boeken over het gevangenisleven, armoede en vluchtelingen. Samen met Wim Geysen schreef Bart Spiegelschrift (2001), over een levensmoe meisje.

 

   Met de dood voor ogen
   Bart Demyttenaere Paperback
   ca 256 blz.
   ISBN 90 223 1935 0

   Een uitgave van Manteau

Bart Demyttenaere ontving de prijs uit handen van Inge Roels-Kuypers, nabestaande.

Laureaat Bart Demyttenaere en juryvoorzitter Inge Roels-Kuypers

De mediaonderscheiding was dit jaar het schilderij ‘Verschrikking’ door R. De Bruyker (2006).

 

© Zelfmoord1813 - disclaimer