Vorming rouwen op de werkvloer

Wat kan je verwachten?
Praktisch
Organisator
Interesse?

Wat kan je verwachten?

In deze vorming wordt er ingegaan op het suïcidaal proces (onderdeel van suïcidepreventie) om (poging tot) zelfdoding te kaderen. Hierbij komen risicofactoren, signaalherkenning, beschermende factoren, e.a. aan bod. Op deze manier worden foute opvattingen, clichés rond zelfdoding en taboes gekaderd en doorbroken.

Vervolgens wordt ingegaan op het belang van een rouwprotocol. Een rouwprotocol kan betrekking hebben op een medewerker die door zelfdoding een dierbare verliest of kan houvast bieden bij de zelfdoding door een collega. Centrale thema’s zoals het bespreekbaar maken van de zelfdoding en ruimte geven aan de werknemers om te rouwen staan centraal. De brochure ‘Rouwen op de werkvloer’ wordt hier ter beschikking gesteld. Deze brochure bevat tal van tips gelinkt aan de werkcontext. Tot slot wordt de werking van Werkgroep Verder toegelicht.

top

Praktisch

Deze vorming wordt op maat georganiseerd.

top

Organisator

Deze vorming wordt georganiseerd door Werkgroep Verder.

top

Interesse?

Deze modules worden enkel op vraag gegeven. Meer informatie over deze vormingen kan verkregen worden via info@werkgroepverder.be.

© Zelfmoord1813 - disclaimer