Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag - Samenvatting

gratis

De multidisciplinaire richtlijn rond detectie en behandeling van suïcidaal gedrag is bedoeld voor artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg.

De richtlijn bevat aanbevelingen rond de volgende thema's:

  • Detecteren en bespreken van suïcidaliteit
  • Interventies om het suïciderisico te verlagen
  • Wat te doen na een suïcidepoging
  • Wat te doen na een suïcide
  • Hoe een suïcidepreventiebeleid opstellen

Deze publicatie is een samenvatting van de volledige richtlijn die online te raadplegen en downloaden is via www.zelfmoord1813.be/sp-reflex en die in boekvorm besteld kan worden via deze link.

Er is ook een gratis e-learning over de richtlijn die in aanmerking komt voor accreditering door het RIZIV.

Klik hier om de samenvatting te downloaden. 

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze multidisciplinaire richtlijn?

Neem dan per mail contact op met de aanspreekpersoon binnen jouw provincie. Deze persoon kan je vertellen of de richtlijn nog beschikbaar is en waar deze opgehaald kan worden. Deze publicatie kan niet opgestuurd worden. Voor een vlot verloop vermeld je telkens jouw eigen organisatie, over welke folder(s) het gaat en het gewenste aantal.

Hieronder kan je de samenvatting digitaal inkijken:

De multidisciplinaire richtlijn rond detectie en behandeling van suïcidaal gedrag is bedoeld voor artsen, psychologen, therapeuten en verpleegkundigen binnen de gezondheidszorg.

De richtlijn bevat aanbevelingen rond de volgende thema's:

  • Detecteren en bespreken van suïcidaliteit
  • Interventies om het suïciderisico te verlagen
  • Wat te doen na een suïcidepoging
  • Wat te doen na een suïcide
  • Hoe een suïcidepreventiebeleid opstellen

Deze publicatie is een samenvatting van de volledige richtlijn die online te raadplegen en downloaden is via www.zelfmoord1813.be/sp-reflex en die in boekvorm besteld kan worden via deze link.

Er is ook een gratis e-learning over de richtlijn die in aanmerking komt voor accreditering door het RIZIV.

Klik hier om de samenvatting te downloaden. 

Ben je op zoek naar gedrukte exemplaren van deze multidisciplinaire richtlijn?

Neem dan per mail contact op met de aanspreekpersoon binnen jouw provincie. Deze persoon kan je vertellen of de richtlijn nog beschikbaar is en waar deze opgehaald kan worden. Deze publicatie kan niet opgestuurd worden. Voor een vlot verloop vermeld je telkens jouw eigen organisatie, over welke folder(s) het gaat en het gewenste aantal.

Hieronder kan je de samenvatting digitaal inkijken:

Image: 
Price: 
€0.00
Highlighted: 
yes

© Zelfmoord1813 - disclaimer