Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidaliteit (LOES)

gratis

LOES is een semigestructureerd interview dat ondersteuning biedt bij een goede eerste opvang van suïcidale personen, het in kaart brengen van aanwezige risicofactoren en zorgbehoeften en ondersteuning biedt inzake zorgcontinuïteit. Het instrument biedt een aanzet tot het invullen van de risicoformulering en biedt de mogelijkheid om het safety plan te introduceren.

LOES kan worden afgenomen bij volwassen personen en bij jongeren vanaf 12 jaar.

LOES is gratis beschikbaar in twee formats:

Klik hier om de handleiding van LOES te downloaden.

Alle materialen zijn digitaal te downloaden en niet te bestellen. Hieronder kan je de handleiding inkijken.

 

LOES is een semigestructureerd interview dat ondersteuning biedt bij een goede eerste opvang van suïcidale personen, het in kaart brengen van aanwezige risicofactoren en zorgbehoeften en ondersteuning biedt inzake zorgcontinuïteit. Het instrument biedt een aanzet tot het invullen van de risicoformulering en biedt de mogelijkheid om het safety plan te introduceren.

LOES kan worden afgenomen bij volwassen personen en bij jongeren vanaf 12 jaar.

LOES is gratis beschikbaar in twee formats:

Klik hier om de handleiding van LOES te downloaden.

Alle materialen zijn digitaal te downloaden en niet te bestellen. Hieronder kan je de handleiding inkijken.

 

Image: 
Price: 
€0.00
Highlighted: 
no

© Zelfmoord1813 - disclaimer