Waarom een suïcidepreventiebeleid?

Waarom suïcidepreventie? 

Wat is de basis van suïcidepreventie? 

Suïcidepreventie in de praktijk 

Waarom suïcidepreventie? 

Elke dag stappen in Vlaanderen drie mensen uit het leven door zelfmoord. Zelfmoord is een uiterst complex probleem, waarbij altijd meer dan één oorzaak een rol speelt. Zelfmoord en zelfmoordgedachten ontstaan vanuit een wisselwerking tussen de aanwezigheid van diverse risicofactoren en een gebrek aan beschermende factoren.  

We zullen nooit een invloed hebben op al deze factoren, maar dat betekent niet dat preventie niet mogelijk is. Hoe vroeger kan ingegrepen worden in het suïcidale proces van een persoon, hoe meer mogelijkheden er zijn om het suïcidale proces te stoppen. Er is steeds meer evidentie beschikbaar die stelt dat preventie werkt en de zelfmoordcijfers kan doen dalen.   

Suïcidepreventie is niet enkel de taak van de overheid of professionele hulpverleners. Iedereen kan helpen en suïcidepreventie is dan ook een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen in de samenleving. 

top

Wat is de basis van suïcidepreventie? 

De preventie van zelfmoord is een zeer complexe opdracht en vraagt om een multifactoriële aanpak. Suïcidepreventie wordt dan ook benaderd vanuit het USI-model (Universal-Selected-Indicated prevention). Het USI-model bakent drie preventieniveaus af: universele preventie, selectieve preventie en geïndiceerde preventie (Gordon, 1993; Nordentoft, 2011). 

Universele preventie richt zich tot de algemene bevolking en tracht de basiscondities die beschermen tegen suïcidaal gedrag te vergroten. Dit kan door het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het voorkomen van psychische problemen. 

Selectieve preventie is gericht naar doelgroepen die een verhoogd risico hebben om suïcidaal gedrag te ontwikkelen, zoals personen met een psychiatrische aandoening (zoals depressie, middelenmisbruik, eetstoornissen, ...), nabestaanden, holebi's, jongeren, ouderen, … . 

Geïndiceerde preventie ten slotte is gericht naar personen die reeds suïcidale gedachten hebben of suïcidaal gedrag vertonen. Hierbij kan het gaan om het vroegtijdig detecteren van signalen, het aanmoedigen tot het zoeken van hulp en het aanbieden van behandeling.  

Om een effectief suïcidepreventiebeleid uit te werken, wordt aangeraden om acties te ondernemen op alle drie niveaus, want de preventie van zelfmoord vraagt om een brede aanpak.  

top

Suïcidepreventie in de praktijk 

Je wilt graag een beleid rond suïcidepreventie uitwerken binnen je organisatie of het bestaande suïcidepreventiebeleid updaten, maar je weet niet waar te beginnen?  

Op Zelfmoord1813 vind je meer informatie over welke preventiestrategieën werken en hoe je concreet aan de slag kan binnen een bedrijf of organisatieschoolziekenhuis of het jeugdwerk.  Daarnaast vind je hier ook een uitgebreid vormingsaanbod voor allerlei doelgroepen (hulpverleners, bedrijven, jongerenbegeleiders, personeel van rusthuizen, …) en is er vorming op maat mogelijk. 

top

© Zelfmoord1813 - disclaimer