Vorming op maat - Rouwen op de werkvloer

In deze vorming wordt ingegaan op het belang van een rouwprotocol. Een rouwprotocol kan betrekking hebben op een medewerker die door zelfdoding een dierbare verliest of kan houvast bieden bij de zelfdoding door een collega.

Wat kan je verwachten?

In deze vorming wordt er ingegaan op verschillende onderwerpen zoals 'wat is rouw', 'hoe is een rouwproces na zelfdoding anders dan andere rouwprocessen' en wordt er informatie meegegeven over het 'waarom' van een zelfdoding aan de hand van het suïcidaal proces & verklarend model (onderdeel van suïcidepreventie) om zelfdoding te kaderen. 

Specifiek bij de vorming rouwen op de werkvloer wordt er, naast de persoonlijke, ook de professionele impact van rouwen na zelfdoding besproken zowel bij een zelfdoding van een collega als bij een collega die nabestaande wordt. 

Vervolgens wordt ingegaan op het belang van een rouwprotocol. Een rouwprotocol kan betrekking hebben op een medewerker die door zelfdoding een dierbare verliest of kan houvast bieden bij de zelfdoding door een collega. Centrale thema’s zoals het bespreekbaar maken van de zelfdoding en ruimte geven aan de werknemers om te rouwen staan centraal. 

De brochure ‘Rouwen op de werkvloer’ wordt hier ter beschikking gesteld. Deze brochure bevat tal van tips gelinkt aan de werkcontext. Tot slot wordt de werking van Werkgroep Verder toegelicht.

Deze vorming wordt op maat en op vraag aangepast naar de noden van uw organisatie. 

Praktisch

Deze vorming wordt op maat georganiseerd.

Interesse?

Werkgroep Verder na Zelfdoding, deelwerking VLESP

Expertisecentrum rouwen na zelfdoding

Meer info kan verkregen worden via info@werkgroepverder.be.

Indien het e-mailadres van de deelnemer niet dezelfde is als de jouwe, gelieve hier dan het e-mailadres van de deelnemer in te vullen.

© Zelfmoord1813 - disclaimer